W naszej firmie możliwy jest zwrot dowolnej liczy akumulatorów,  ponieważ chcemy by jak największa ilość została poddana procesowi recyklingu. Zużyte akumulatory przechowywane są w specjalnych pojemnikach typu PALOX separujących ich z dala od środowiska naturalnego. Posiadamy pozwolenie Urzędu Miasta Opole na zbiórkę złomu akumulatorowego, także oddając zużyty akumulator do naszej firmy, macie Państwo gwarancję, że zostanie poddany recyklingowi.
Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, prowadzimy punkt zbiórki zużytych akumulatorów.  Substancje zawarte w akumulatorze są w dużym stopniu szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, zawierają substancje szkodliwe takie jak ołów, kadm i rtęć, dlatego każdy zużyty akumulator musi być poddany procesowi segregacji i recyklingowi. Recykling akumulatorów zamyka cykl życia produktu i gwarantuje, że ołów z zużytych akumulatorów zostanie wykorzystany do produkcji nowych, nie zagrażając środowisku naturalnemu. We współpracy z firmą Banner odbieramy od naszych klientów wszelkiego rodzaju akumulatory ołowiowo-kwasowe.
PROJEKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Ochrona środowiska poprzez recykling akumulatorów


Czy wiesz, że...

„Ilość produkowanych każdego roku akumulatorów i baterii na całym świecie wynosi ponad 5,6 mln ton. Do ich wytworzenia zużywa się 3,4 mln ton ołowiu, jest to ok. 70 % światowej produkcji ołowiu. Dlatego tak ważny jest recykling akumulatorów, zarówno dla gospodarki, środowiska jak i społeczeństwa. Pozwala zredukować ilość odpadów zanieczyszczających środowisko, jest formą ochrony bogactw naturalnych. Ze zużytych akumulatorów odzyskuje się ołów i kwas siarkowy”.

„Akumulatorów NIE WOLNO WYRZUCAĆ! należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach, oddawać przy zakupie nowego lub do punktu zbiórki”.
Serwis

Promocje

Przewodnik techniczny

Locust Car Service


© 2016 Rubicon, All Rights Reserved
Jesteśmy partnerem sieci O.K. SERWIS