NAPRAWA KLIMATYZACJI
„W przypadku, kiedy doszło do uszkodzenia któregoś z elementów układu klimatyzacji, należy niezwłocznie udać się do wyspecjalizowanego serwisu, aby zapobiec jeszcze większym i bardziej kosztownym naprawom”
W przypadku, gdy klimatyzacja samochodowa odmówiła nam posłuszeństwa, należy zacząć od zdiagnozowania problemu. Serwisy, które zajmują się kompleksowo obsługą klimatyzacji - i mam tutaj na myśli serwisy, które nie tylko napełnią układ, ale w razie konieczności są w stanie zdiagnozować awarię i ją usunąć, muszą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt do jej obsługi. Z pomocą odpowiednich urządzeń wyspecjalizowany serwis może sprawdzić podciśnienie, odzyskać czynnik chłodniczy poddając go recyklingowi, sprawdzić szczelność, przepłukać układ, napełnić układ świeżym olejem wraz z środkiem kontrastowym oraz czynnikiem chłodzącym, naprawić uszkodzone przewody lub sprężarkę. Jedną z najczęstszych przyczyn niesprawności klimatyzacji jest jej nieszczelność, należy pamiętać że podstawowym zadaniem serwisu jest sprawdzenie szczelności układu przed ponownym napełnieniem klimatyzacji. W przypadku, gdy doszło do rozszczelnienia układu lub mamy podejrzenie, że taka nieszczelność istnieje należy zlokalizować wyciek.  Do sprawdzenia nieszczelności klimatyzacji wykorzystywany jest azot, który pod wysokim ciśnieniem podawany jest do układu. Za pomocą manometrów obserwuje się ciśnienie przez około 10-20 minut, jeżeli zaobserwujemy spadek ciśnienia oznacza to, że nasz układ jest nieszczelny. W trakcie napełniania układu azotem dodaje się środek kontrastowy, który widzialny jest w świetle UV, pomoże to nam w łatwy sposób zlokalizować wyciek. Inną metodą sprawdzania nieszczelności klimatyzacji jest naniesienie specjalnego środka na miejsce, w którym podejrzewamy wyciek. Włączenie klimatyzacji i wzrost ciśnienia w układzie spowoduje powstanie pęcherzyków powietrza w miejscu wycieku poprzez ulatnianie się czynnika do atmosfery. Przyczynami nieszczelności są zazwyczaj uszkodzenia powstałe w wyniku starzejących się przewodów i uszczelek, uszkodzenia mechaniczne powstałe na wskutek kolizji lub niewłaściwego obchodzenia się z instalacją podczas napraw blacharskich lub mechanicznych.
Jednak głównym czynnikiem mającym wpływ na rozszczelnienie układu klimatyzacji jest korozja, która powstaje poprzez wilgoć przenikającą do układu za pomocą porowatych przewodów lub w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych czynności serwisowych! Powodem może być powietrze wtłoczone do układu podczas napełnia lub uzupełniania czynnika, bądź tez napełnienie układu olejem nasyconym wilgocią. Olej sprężarkowy cechuje duża higroskopijność , niewłaściwie przechowywany olej narażony na kontakt z powietrzem szybko chłonie wilgoć i stopniowo traci swoje właściwości smarujące, stanowiąc zagrożenie dla całego układu klimatyzacji, a przede wszystkim dla kompresora.  Innym powodem niesprawności mogą być awarie chłodnicy klimatyzacji, której to wymianę wykonuje się w przypadku, gdy doszło do jej znacznego uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Najpoważniejszą z awarii układu klimatyzacji wydaje się być awaria sprężarki. Najczęstszym problem niesprawności kompresora jest zużywanie się powierzchni ciernych sprzęgła sprężarki, skutkiem czego jest poślizg tarczy po kole pasowym i towarzysząca duża ilość wydzielającego się ciepła. Wzrost temperatury na sprzęgle skutkuje uszkodzeniem łożyska koła pasowego, cewki elektrosprzęgła, jak również może doprowadzić do uszkodzenia samej dławicy sprężarki. Podobne w skutkach uszkodzenia powstają w przypadku nie używania układu klimatyzacji przez dłuższy czas (np. zimą). Powstanie korozji na elementach ciernych sprzęgła powoduje, że po uruchomieniu takiej sprężarki będzie powstawał poślizg z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Gdyby doszło do uszkodzenia sprężarki należy liczyć się z tym, że naprawa może okazać się nieopłacalna i lepiej będzie kupić nową.
Ważne !!!

W przypadku, gdy wystąpiły uszkodzenia mechaniczne klimatyzacji przed wymianą części na nowe, należy przepłukać cały układ klimatyzacji tak, aby nowy czynnik i olej załadowany do układu nie uległy zanieczyszczeniu.


Czy wiesz, że...

"Osusacz należy wymienić obowiązkowo przy każdym rozszczelnieniu układu klimatyzacji! Pozostawiony z powietrzem nawet na krótki czas traci swoje właściwości. Pozostawiając w układzie stary osuszacz, narażamy kompresor na trwałe uszkodzenie oraz na powstawanie korozji i niszczenie innych elementów klimatyzacji".


PRZYKŁADOWY ZAKRES USŁUG
w naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. takie usługi jak:
• wykrycie nieszczelności;
• odzyskanie czynnika chłodniczego;
• sprawdzenie szczelności azotem;
• płukanie układu klimatyzacji;
• naprawa uszkodzonych przewodów;
• naprawa kompresora/sprężarki klimatyzacji;
• wymiana skraplacza (chłodnica klimatyzacji);
• wymiana zaworów;
• wymiana osuszacza;
• wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego);
• dezynfekcja (odgrzybianie) klimatyzacji;
• napełnienie układu świeżym olejem wraz z środkiem   kontrastowym UV;
• napełnienie układu czynnikiem chłodzącym;
• pozostała diagnostyka uszkodzeń i ich naprawa;
ODGRZYBIANIE KLIMATYZACJI
Uwaga !!!
"Nigdy nie należy sprawdzać szczelności układu klimatyzacji powietrzem atmosferycznym z uwagi na jego dużą wilgotność".
ODŚWIEŻANIE WNĘTRZA
AKTUALNE PROMOCJE

patrz serwis klimatyzacjipatrz wymiana filtra kabinowego
patrz dezynfekcja
patrz serwis klimatyzacji

patrz serwis klimatyzacji
Serwis

Promocje

Przewodnik techniczny

Locust Car Service


© 2016 Rubicon, All Rights Reserved
Jesteśmy partnerem sieci O.K. SERWIS